Условия

Общи условия

 

 Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и за online пазаруване. В случай, че ползвате интернет магазина с наименование www.chechosan.bg се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.
 
Технически консултации оn-line през сайта, или на телефон 0700 20 622
, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 8:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.
Поръчки направени след 17:00 часа се обработват на следващия работен ден. 
Поръчки направени в събота и неделя се обработват в понеделник.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта new.chechosan.bg за краткост наричан "Сайта", собственост на "Чечосан" ЕООД гр. Смолян, ЕИК 120549872, наричан за краткост "Търговец" и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост "Потребител". "Чечосан" ЕООД е фирма регистрирана по Търговския закон с адрес на регистрация гр. Смоялн, ул. Петър Берон 11, ЕИК 120549872.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.Регистрация на потребител и защита на личните данни

 

 Предвид използването на Сайта www.chechosan.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Политика на конфиденциалност
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.chechosan.bg  при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.chechosan.bg  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в търговската верига на Чечосан.
Сайта изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.Авторски права и ограничения свързани с тях

 
 www.chechosan.bg  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.chechosan.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
new.chechosan.bg  си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.chechosan.bg и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предлагани от www.chechosan.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на new.chechosan.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на www.chechosan.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. new.chechosan.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.chechosan.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.Представяни стоки и услуги на Сайта


 Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.Закупуване на стока и/или услуга, представена в new.chechosan.bg

 

 Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със "Чечосан" ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта. new.chechosan.bg  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, new.chechosan.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.Доставка на закупени стоки

 

 Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок до 7 работни дни от датата на поръчката. Доставката се извършва на посочен от вас адрес с куриер.
След извършване на покупка в електронния магазин ще получите потвърждение по електронната поща с всички данни за вашата поръчка и обаждане от наша страна с допълнителна информация за сроковете на доставка.
Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 10 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
new.chechosan.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.
Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра.Плащане на закупени стоки и услуги


 При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.chechosan.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едномесечен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.chechosan.bg  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Чечосан" ЕООД, посочена в изпратената фактура, и едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едномесечен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, new.chechosan.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, new.chechosan.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.Връщане на стока

 

 Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 30 дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.
В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще  бъде върната/ възстановена до 30 дни на същата карта с която е заплатена.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем да му доставим продукта обратно, за негова сметка.
Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.Гаранционно обслужване

 

 С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.chechosan.bg прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда ) с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:
  • при изгубена гаранционна карта или касов бон;
  • при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
  • при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  • при нарушаване на физическата цялост на изделието;
  • при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.chechosan.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.Други

 

 Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки и услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
www.chechosan.bg управлява този Сайт от офисът си в Смолян, България. "Чечосан" ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Техничестки консултации оn-line през сайта, или на телефон 0700 20 622, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 8:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. "Чечосан" ЕООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!