Условия

Плащане на закупени стоки и услуги


 При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.chechosan.bg или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едномесечен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.chechosan.bg  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Чечосан" ЕООД, посочена в изпратената фактура, и едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едномесечен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, new.chechosan.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, new.chechosan.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.