Новини

Обява

25.01.2021

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.077-1070-C01
 
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за ЧЕЧОСАН ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
В резултат от изпълнението на проекта, ще бъдат осъществени разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
 
Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Краен срок за изпълнение на проекта: 25.04.2021 г.