Условия

Общи условия

 

 Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и за online пазаруване. В случай, че ползвате интернет магазина с наименование www.chechosan.bg се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.
 
Технически консултации оn-line през сайта, или на телефон 0700 20 622
, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 8:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.
Поръчки направени след 17:00 часа се обработват на следващия работен ден. 
Поръчки направени в събота и неделя се обработват в понеделник.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта new.chechosan.bg за краткост наричан "Сайта", собственост на "Чечосан" ЕООД гр. Смолян, ЕИК 120549872, наричан за краткост "Търговец" и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост "Потребител". "Чечосан" ЕООД е фирма регистрирана по Търговския закон с адрес на регистрация гр. Смоялн, ул. Петър Берон 11, ЕИК 120549872.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.