Условия

Гаранционно обслужване

 

 С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.chechosan.bg прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда ) с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:
  • при изгубена гаранционна карта или касов бон;
  • при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
  • при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  • при нарушаване на физическата цялост на изделието;
  • при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.chechosan.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.