Подпокривно фолио BRAMAC ECOTEC 140

3.96 лв. /л.м Купи
Артикул №:378


2,64 лв / кв. м

Описание:


Подпокривното фолио предпазва подпокривното
пространство от проникване на вода, сняг, сажди
и прах.Полага се успоредно на стрехата от нея
нагоре, като припокриването на два пласта трябва
да е най-малко 10см. и може да замени дъсчената
обвшивка.Разходна норма мин.1.07м2 покривна
площ вкл.припокриването.
Цвят: черен
Приложение: за полагане върху дъсчена обшивка
или директно върху ребрата.

Размери на ролка: дължина 50 м.,ширина 1.5 м., площ 75 кв.м.
Покривна площ: 75 кв. м
Тегло на ролката: 10.50 кг
Тегло на площ: 140 g/м 2