Подпокривно дифузионно фолио BRAMAC ECOTEC 110

Купи Изчерпан


1,80 лв/ кв. м

Описание:

Подпокривното фолио предпазва подпокривното
пространство от проникване на вода, сняг, сажди
и прах.Полага се успоредно на стрехата от нея
нагоре, като припокриването на два пласта трябва
да е най-малко 10см. и може да замени дъсчената
обвшивка.

Покривна площ: 75 кв. м
Тегло на ролката: 8.25 кг
Тегло на площ: 110 g/м2