Новини

Обява

15.06.2017

На 18.05.2017 г. „Чечосан“ ЕООД  подписа  Договор  № BG05M9OP001-1.008-0122-С01 по  процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 с наименование на проекта „Подобряване качеството на работните места в „Чечосан“ ЕООД“.

Обява 203 Kb (pdf) свали